Top Twin Fin Flip Flops

$1,050
產品資訊

Havaianas Top Twin Fin 將一點一點地貼合您的雙腳! 靈感來自 1980 年代的電子遊戲,復古的像素化印花與鮮豔的色彩完美搭配成您最喜愛的樣子。

巴西製💕
繁體中文