Tradi Zori 拖鞋

$3,600
產品資訊

Havaianas首雙人字拖 The Traditional 就是改良自日本傳統的草履。 Tradi Zori 方形人字拖設計則是再次將人字拖的設計注入日本文化並將人字拖帶到另一個層級的流行殿堂。

Made in Brazil💕
Chinese (Traditional)
Chinese (Traditional)